CSAP – Επαγγελματική Ανέλιξη και καταξίωση

Διάφορα

Τι είναι το CSAP;

Το CSAP είναι Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου και σε πιστοποιεί ότι είσαι Επαγγελματίας για την Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης ή/και του Οργανισμού μέσω ειδικού Σχεδιασμού και Ελέγχου με χρήση Συστημικών Μεθοδολογιών.

Eίναι Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου, λαμβάνει χώρα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς μόνο κάθε Σάββατο πρωί – σε περίπτωση που βρίσκεστε εκτός Αττικής μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα online.

Το CSAP πιστοποιεί ότι είσαι Επαγγελματίας για την Αναδιοργάνωση της Επιχείρησης ή/και του Οργανισμού μέσω ειδικού Σχεδιασμού και Ελέγχου με χρήση Συστημικών Μεθοδολογιών. Είναι πρόγραμμα μερικής παρακολούθησης περίπου 2 ετών ή 370 ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ

Μόρια Δημοσίου Διοικητικής Εξέλιξης – Μέχρι και 200 Μόρια

Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου με Πιστοποίηση αξιολογήθηκε με βάση τις διαδικασίες που προβλέπει το Δημόσιο και έχει επιπλέον πιστοποιηθεί από το Δημόσιο με κωδικό πιστοποίησης 328.
Με βάση την Πιστοποίηση του Δημοσίου, το CSAP παρέχει 50 Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που επιτυχώς έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος. Τα μόρια αυτά μετρώνται επιπλέον τυχόν μορίων από τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό) που τυχόν έχει ο υπάλληλος και δεν συμψηφίζονται.
Επιπλέον Ευκαιρίες που προσφέρει η επιτυχής ολοκλήρωση της Μελέτης Πιστοποίησης που εντάσσεται στο δεύτερο στάδιο του CSAP Προγράμματος.
Διευκρινίζεται ότι οι εν ενεργεία Δημόσιοι Υπάλληλοι, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που παρακολουθούν το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου δύνανται να πραγματοποιήσουν το δεύτερο στάδιο της Μελέτης Πιστοποίησης στην Υπηρεσία τους, την οποία παρουσιάζουν υποχρεωτικώς σε ένα από Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) και δύνανται να λάβουν από την Υπηρεσία τους, επιπλέον των 50 παραπάνω μορίων, 80 Μόρια κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης της Υπηρεσία τους. Τα μόρια αυτά διεκδικούνται από τον ίδιο τον υπάλληλο.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του CSAP, δίδεται η δυνατότητα στο CSAP Πρόγραμμα και στη διαδικασία ανάπτυξης της Μελέτης Πιστοποίησης, ένα μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υπό πιστοποίηση Δημοσίου Υπαλλήλου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, να είναι ένας εκ των Προϊσταμένων του, ο οποίος θα παρακολουθεί τη δυνατότητα υλοποίησης της Μελέτης Πιστοποίησης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή ο Προϊστάμενος δύναται να εισηγηθεί στην Υπηρεσία την ηθική αμοιβή του επαίνου του υπαλλήλου και ο υπάλληλος, μετά από σχετική απόφαση της Υπηρεσίας του, λαμβάνει από την Υπηρεσία του επιπλέον 70 Μόρια.
Τα Μόρια Δημοσίου είναι σημαντικά και προσμετρούνται στην αξιολόγηση για την εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού στην ιεραρχία με βάση το Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.

Οφέλη Στελέχους από το CSAP για Εργασία σε Επιχειρήσεις και σε Υπηρεσίες

Ενίσχυση Ευκαιριών Εργασίας και Προαγωγών

Η Αγορά σήμερα αναζητεί Πιστοποιημένους επαγγελματίες. Οι επιχειρήσεις σήμερα χρειάζονται στελέχη με εφαρμόσιμες γνώσεις και ικανότητες για αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, της αποτελεσματικότητας, της ανταγωνιστικότητας.
Το CSAP σε κάνει Πιστοποιημένο Επαγγελματία.

Αναβάθμιση Τυπικών Προσόντων

Η Πιστοποίηση από την ΕΕΣΜ αναβαθμίζει τα προσόντα του συμμετέχοντα. Η ΕΕΣΜ είναι αναγνωρισμένος φορέας διεθνούς κύρους και είναι τακτικό μέλος της International Federation for Systems Research (National Societies).
Αυτή η πιστοποίηση καλύπτει το κενό μεταξύ των ακαδημαϊκών γνώσεων και των ρεαλιστικών αναγκών της αγοράς. Ξεχωρίζει τον κάτοχό του αποδεικνύοντας με την πιστοποίηση τα προσόντα τού βιογραφικού του.
Το CSAP σε αναβαθμίζει στην ανταγωνιστική αγορά.

Μοναδική Επαγγελματική Διαφοροποίηση

Το CSAP είναι διεθνώς το πρώτο επαγγελματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου. Το CSAP δημιουργεί ανταγωνιστική επαγγελματική διαφοροποίηση με εφαρμοσμένες διεθνώς επιστημονικές μεθοδολογίες και καινοτόμες εφαρμογές της Επαγγελματικής Συστημικής. Προσφέρει τεχνογνωσία τελευταίας γενεάς, εύκολα αξιοποιήσιμη, ρεαλιστικά εφαρμόσιμη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική.
Το CSAP σε κάνει να ξεχωρίζεις.

Βελτίωση Επαγγελματικής Εικόνας

Το CSAP δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα  συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια οργανισμών και φορέων διεθνούς κύρους με εκατοντάδες συμμετέχοντες από καινοτόμες εταιρείες και φορείς.
Το CSAP αλλάζει τη χωροθέτησή σου στην αγορά.

Ενίσχυση Επαγγελματικής Δικτύωσης

Το CSAP προσφέρει ευκαιρίες επικοινωνίας και γνωριμίας με καταξιωμένα στελέχη, επαγγελματίες και πρωτοποριακές εταιρείες της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Η ΕΕΣΜ συνεργάζεται με δεκάδες μεγάλες Ελληνικές εταιρείες για τους υπό πιστοποίηση  και για τους πιστοποιημένους επαγγελματίες του προγράμματος.
Το CSAP διευρύνει τις επαφές σου.

 

Αποδεδειγμένη Εφαρμοσμένη Εμπειρία

Το CSAP προσφέρει μοναδικές εμπειρίες από επιτυχημένα έργα γνωστών και πρωτοπόρων εταιρειών διεθνούς κύρους. Προωθεί ένα εκρηκτικό μίγμα γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών με πρακτικές εμπειρίες, απαραίτητες για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προσωπικών και εταιρικών στόχων.
Το CSAP αποδεδειγμένα προσφέρει πρακτική εμπειρία.

 

Υποστήριξη στην Προετοιμασία για Πιστοποίηση κατά PMI

Το CSAP παρέχει δυνατότητα εκπαίδευσης και για τη συμμετοχή στην πιστοποίηση του Project Management Professional (PMP) κατά PMI.
Το CSAP είναι πάντα μαζί σου.

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στην Αγορά

Το CSAP με τα πολύ γνωστά επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες του προγράμματος να κάνουν τη διαφορά στην αγορά με τα επιστημονικά εργαλεία που διαθέτει.
Το CSAP σου δίδει εργαλεία να κάνεις τη διαφορά.

Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Δημοσίου

Το CSAP έχει πιστοποιηθεί από το Δημόσιο και παρέχει Μόρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, που επιτυχώς έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος. Τα μόρια αυτά μετρώνται επιπλέον τυχόν μορίων από τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ή/και διδακτορικό) που τυχόν έχει ο υπάλληλος και δεν συμψηφίζονται.
Το CSAP είναι σημαντικός μοχλός στη διοικητική σου εξέλιξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ

Οφέλη από το CSAP για τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Τα πιστοποιημένα στελέχη αναπτύσσουν το εταιρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την εφαρμογή εργαλείων επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων με χρήση των Συστημικών Μεθοδολογιών. Η επιχείρηση έχει στελέχη ικανά να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της σύγχρονης αγοράς.

Αύξηση της Παραγωγικότητας

Τα πιστοποιημένα στελέχη της επιχείρησης διαθέτουν δεξιότητες, μεθοδολογίες και εργαλεία αποδοτικής διαχείρισης σύνθετων διεργασιών. Αυξάνουν την παραγωγικότητά της  διασφαλίζοντας αλληλουχία και διαδοχή ενεργειών και λειτουργιών μειώνοντας το χρόνο, τα λάθη, τις απώλειες και τις απορρίψεις.

Ανάπτυξη των Στελεχών της

Το CSAP ενισχύει το επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο των στελεχών της επιχείρησης, που είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της στο σημερινό ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Δημιουργία Σύγκλησης Απόψεων και Συνοχής Ομάδων της

Ο επαγγελματίας Συστημικός Αναλυτής είναι το διαμεσολαβητικό στέλεχος της επιχείρησης. Γνωρίζει να  δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας και προϋποθέσεις σύγκλησης μεταξύ  των άλλων στελεχών. Ο επαγγελματίας Συστηµικός Αναλυτής με τις συστημικές μεθοδολογίες και πολυμεθοδολογίες συνθέτει την ολική εικόνα, συνδυάζει διαφορετικές οπτικές γωνίες και ανακαλύπτει κοινούς ορίζοντες αποτελεσματικής υλοποίησης και σε δυναμικά και βιώσιμα περιβάλλοντα. Έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες να διακρίνει τα κοινά σημεία και συμφέροντα για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης.

Αναβάθμιση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Στελεχών

Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου, ενισχύει το επιστημονικό και επαγγελματικό υπόβαθρο των στελεχών της Επιχείρησης για την ανάδειξη του ηγετικού ρόλου, που είναι αναγκαίος στο πολυσχιδές και συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αύξηση της Αποδοτικότητας

Η διδασκαλία και οι εμπειρίες των πλέον σύγχρονων θεμάτων, μεθοδολογιών και εργαλείων της προσέγγισης των συστημάτων στο χώρο του e-Business και της διαχείρισης έργων, οδηγεί στη δημιουργία επίλεκτων στελεχών που διαθέτουν τη δυνατότητα αποδοτικής διαχείρισης σύνθετων διεργασιών, διασφαλίζοντας την αλληλουχία ή/και τη διαδοχή των ενεργειών και λειτουργιών καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης αυτών.

Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας

Στόχος του CSAP Προγράμματος είναι να δημιουργεί στελέχη επιχειρήσεων, ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα και να ανταποκρίνονται στις πολυσχιδείς απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό που διέπει τις αγορές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αξιοποίηση Διαθέσιμων Πόρων

Μέσω του CSAP προγράμματος, η Επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην εκπαίδευση του προσωπικού της, εκμεταλλευόμενη το 0,45% από τις εργοδοτικές της εισφορές. (Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%)

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ

Σε ποιους απευθύνεται;

Απέναντι στις απαιτήσεις της σύγχρονης παγκόσμιας αγοράς που διακρίνεται από πολυπλοκότητα, το Επαγγελματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου Certified Systemic Analyst Professional (CSAP) παρέχει ισχυρά εργαλεία και αποτελεσματικές στρατηγικές, αποτελώντας καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ηγετικών διοικητικών στελεχών και επιστημονικού προσωπικού.

 

Το CSAP είναι διεθνώς το πρώτο Επαγγελματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου της προσέγγισης των συστημάτων, προσφέροντας τεχνογνωσία τελευταίας γενεάς στα γνωστά επιστημονικά αντικείμενα της Συστημικής Σκέψης, της Συστημικής Δυναμικής, της Κυβερνητικής και της μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων, εύκολα αξιοποιήσιμη στην καθημερινή δράση του επαγγελματία και η οποία ουσιαστικά αναβαθμίζει άμεσα τις επιχειρηματικές, δημιουργικές και ηγετικές ικανότητές του.

 

Το CSAP έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου προς μελλοντικά υψηλόβαθμα στελέχη και απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που κατέχουν σχετικούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή είναι πτυχιούχοι AΕΙ και AΤΕΙ, οι οποίοι δεν προέρχονται απαραίτητα από το χώρο του μάνατζμεντ.

Τέτοια στελέχη επιζητούν:

 • Αναβάθμιση της θέσης εργασίας
 • Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Αναβάθμιση τυπικών προσόντων
 • Αναβάθμιση επαγγελματικής εικόνας
 • Επαγγελματική διαφοροποίηση
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
 • Επίτευξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
 • Ενίσχυση επαγγελματικού δικτύου
 • Εφαρμοσμένη εμπειρία με σύγχρονα επαγγελματικά εργαλεία εφαρμογών

 

Ενδεικτικές κατηγορίες στελεχών, στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα:

 • Στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα.
 • Νέοι επιχειρηματίες (startup owners).
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε εδώ