Ο φτωχός και ο σοφός

Διάφορα

Ένας φτωχός ρώτησε τον σοφό:»Γιατί είμαι τόσο φτωχός;»

Ο σοφός του απάντησε:»Γιατί δεν έχεις μάθει να δίνεις.»

Ο φτωχός είπε:»Αφού δεν έχω τίποτα να δώσω.

Ο σοφός απάντησε:»Και όμως έχεις κάτι να δώσεις:

-το πρόσωπο, μπορείς να δώσεις στους άλλους ένα χαμόγελο.

-το στόμα, μπορείς να επαινέσεις ή να παρηγορήσεις τους άλλους.

-την καρδιά, μπορείς να «ανοίξεις» την καρδιά σου στους άλλους.

-τα μάτια, μπορείς να κοιτάξεις με τα μάτια της καλοσύνης.

-το σώμα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις τους άλλους.

Επομένως, στην πραγματικότητα δεν είσαι φτωχός, η «φτώχεια» του πνεύματος είναι η πραγματική φτώχεια.