Συναγερμός στην Κύπρο λόγω Τουρκικών απειλών: Αύξηση ετοιμότητας και συνεχείς εκπαιδευτικές βολές από την Εθνική Φρουρά – Στήνονται νέα πεδία βολής

Γεωπολιτική Κύπρος

Συναγερμός έχει σημάνει το τελευταίο διάστημα και στην Κύπρο, πέραν της Ελλάδας λόγω των τουρκικών προκλήσεων και της πολεμικής ρητορικής που εκφράζεται από το καθεστώς Ερντογάν και θέλει την βίαιη προσάρτηση των Κατεχομένων στην Τουρκία. Είναι κάτι που εντάσσεται πλέον στις απειλές της Άγκυρας, πέραν αυτών για την κυπριακή ΑΟΖ και το Αιγαίο.

Η Εθνική Φρουρά έχει αυξήσει και αυτή την ετοιμότητα και την επιφυλακή της και σύμφωνα με πληροφορίες οι στρατιώτες εκπαιδεύονται εντατικά προκειμένου να αποκρούσουν μία επιθετική ενέργεια. Πηγές από τη Λευκωσία αναφέρουν πώς οι εκπαιδευτικές βολές είναι σχεδόν καθημερινές, ενώ το υπουργείο Άμυνας ενεργοποίησε πρόσφατα διαδικασία εξέτασης των χωροθετήσεων όλων των πεδίων βολής της Εθνικής Φρουράς με στόχο τη μετακίνησή τους σε περιοχές όπου θα ευρίσκονται συμπαγείς εκτάσεις με κρατική ακίνητη ιδιοκτησία.

Ο λόγος είναι να μην υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά στις βολές, καθώς σήμερα ένα μεγάλο μέρος των πεδίων βολής στην Κύπρο βρίσκεται σε ιδιωτικούς χώρους οι οποίοι επιτάσσονται για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση της οποίας έτυχε η Βουλή το υπουργείο Άμυνας προτίθεται να δώσει στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε τη συνέχιση της επίταξης της περιουσίας τους, είτε την απαλλοτρίωσής της είτε την ανταλλαγή της με κρατική ακίνητη ιδιοκτησία σε περιοχή η οποία δεν θα επηρεάζεται από στρατιωτικές υποδομές.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως εκτιμά το υπουργείο Άμυνας, θα μειωθεί το χρηματικό ποσό το οποίο σε ετήσια βάση καταβάλλει το Κράτος για αποζημιώσεις επιτάξεων, ενώ η Ε.Φ. θα έχει μεγάλο μέρος των στρατιωτικών υποδομών της εντός κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το όλο εγχείρημα συνιστά μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση για την ολοκλήρωση της οποίας θα απαιτηθεί ιδιαίτερη προσπάθεια. 

Πρώτο στον κατάλογο για μετακίνηση είναι το πεδίο βολής στη Σια, όπου το ένα τρίτο της έκτασής του είναι ιδιωτική ιδιοκτησία, η οποία δεσμεύεται δυνάμει διατάγματος επίταξης τριετούς διάρκειας, ενώ τα υπόλοιπα δύο τρίτα είναι κρατική ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία εκχωρήθηκε στο υπουργείο Άμυνας από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Επισημαίνεται ότι μικρό μέρος της κρατικής ακίνητης ιδιοκτησίας καλύπτεται από άγρια χαμηλή βλάστηση. Όλη η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία η οποία εκτείνεται εντός των υφιστάμενων ορίων του πεδίου βολής εμπίπτει είτε σε γεωργική είτε σε άλλη ζώνη, αλλά σε καμία περίπτωση σε οικιστική.

Σε ότι αφορά το πεδίο βολής Ζυγίου, με απόφαση του τέως υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαΐδη αναστάληκε από τον περασμένο Οκτώβριο η εκτέλεση οποιασδήποτε βολής προς αποφυγή ατυχήματος λαμβανομένων υπόψη των λιμενικών αναπτύξεων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια πλησίον του πεδίου βολής, σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο. Με την ίδια απόφαση ζητήθηκε από την ηγεσία του ΓΕΕΦ όπως ορίσει επιτροπή, αποτελούμενη από υψηλόβαθμους αξιωματικούς, με σκοπό να εξετάσει το θέμα του εντοπισμού εναλλακτικού παραθαλάσσιου χώρου που να είναι κατάλληλος για την ασφαλή διεξαγωγή των βολών που μέχρι πρότινος εκτελούνταν στο πεδίο βολής Ζυγίου. 

Το υπουργείο Άμυνας, στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, επιτάσσει αριθμό ιδιωτικών τεμαχίων για κάλυψη διαφόρων αναγκών της Ε.Φ. σε στρατιωτικές υποδομές. Στους ιδιοκτήτες των επιτασσόμενων ιδιωτικών τεμαχίων καταβάλλεται, ως αντιστάθμισμα για την απώλεια χρήσης των τεμαχίων τους, ενοίκιο το οποίο υπολογίζει και πληρώνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Με σκοπό την ελάφρυνση των αρνητικών συνεπειών που επωμίζονται οι κάτοικοι δήμων και κοινοτήτων στα διοικητικά όρια των οποίων υφίστανται στρατιωτικές υποδομές της Ε.Φ., το υπουργείο Άμυνας εδώ και χρόνια συμμετέχει στο συνολικό κόστος κατασκευής διαφόρων αναπτυξιακών έργων τα οποία υλοποιούν στους προαναφερθέντες δήμους και κοινότητες άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Όπως πληροφόρησε τη Βουλή το υπουργείο Άμυνας, την παρούσα χρονική περίοδο, επεξεργάζεται προσχέδιο πρότασης προς το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο προβλέπεται διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κριτήρια επιλογής προκειμένου από εξοικονομούμενα ποσά του προϋπολογισμού εκάστου έτους του υπουργείου Άμυνας να χρηματοδοτούνται ώριμα αναπτυξιακά έργα, την υλοποίηση των οποίων θα αναλαμβάνουν άλλες κρατικές υπηρεσίες επ’ ωφελεία δήμων και κοινοτήτων στα διοικητικά όρια των οποίων υφίστανται στρατιωτικές υποδομές. 

Πηγή