Βάσιμες οι Πιθανότητες Ύπαρξης Ορυκτού Υποθαλάσσιου Πλούτου Παγκόσμιας Εμβέλειας στην Κρήτη.

Δείτε το βίντεο