Αναβολή & Εμπλοκή στην Εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Αφροδίτη στην Κύπρο

Κύπρος

Μεγάλη η Οικονομική Ζημιά για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Περιγράφει σε συνέντευξη ο Καθ. Θεόδωρος Τσακίρης. Από το 2012 με σχετικούς Χάρτες ο Δρ. Ηλίας ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ είχε επισημάνει το Πρόβλημα και ίχε συστήσει άμεση Συμφωνία Συνεκμετάλλευσης με Ιδιωτική Διαιτησία.