Πόσα εκ. ευρώ χρωστούν οι Κυπριακές Αερογραμμές στο κράτος;

Κύπρος
Στα €10,08 εκ. ανέρχονται οι οφειλές των Κυπριακών Αερογραμμών στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, με το εν λόγω ποσό ν’ αφορά σε άδειες χρήσης ύψους €6,48 εκ. και επιβατικά τέλη ύψους €3,6 εκ. 
Την ίδια ώρα, τονίζει ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς ήταν ενημερωμένοι από την αρχή, με την υπόθεση να έχει παραπεμφθεί στον εκκαθαριστή της εταιρίας και με το τμήμα να έχει καταχωρηθεί ως πιστωτής.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ο τότε Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος, σε επιστολή του ημερ. 9.8.2013 προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζήτησε όπως καταχωρηθεί αγωγή αναφορικά με τις οφειλές των Κυπριακών Αερογραμμών. Με τη σειρά του, ο Γενικός Εισαγγελέας απέστειλε επιστολές στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στις 4.12.2013 και 5.6.2014, με τις οποίες ζητούσε τη θέση του αναφορικά με την καταχώριση τέτοιας αγωγής.
Ωστόσο, στις 30.1.2015 πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις μετόχων και πιστωτών των Κυπριακών Αερογραμμών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να τεθεί η εταιρεία σε εκούσια εκκαθάριση.
Μετά από αίτημα των εκκαθαριστών της εταιρείας προς το Τμήμα στις 9.2.2015, για αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τα οφειλόμενα ποσά της εταιρείας, το Τμήμα, με επιστολή του στις 19.2.2015, τούς ενημέρωσε ότι το ποσό που διεκδικεί το Τμήμα ανέρχεται σε €10,083,739.60, ενώ κατά την 31.12.2016 το ποσό αυτό αυξήθηκε και ανήλθε σε €10,084,274.60  λόγω της δαπάνης που προέκυψε για εκδόσεις αδειών εισόδου στους δύο Αερολιμένες.
Από την πλευρά της, η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται την εντατικοποίηση των προσπαθειών για ανάκτηση των καθυστερημένων εσόδων, οι οποίες να τυγχάνουν εποπτείας σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ανώτατο επίπεδο από το Υπουργείο, για την αποφυγή καθυστερήσεων και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και παρακολούθηση ώστε τα συμφέροντα της Δημοκρατίας να διαφυλάσσονται πλήρως.
Εκείνο που υπογραμμίζεται είναι ότι η πάροδος του χρόνου έχει αρνητικές συνέπειες ως προς την ανάκτηση των οφειλών και για τον λόγο αυτό αυστηρότερα μέτρα/ενέργειες χρειάζεται να λαμβάνονται το συντομότερο δυνατό, ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος της ανάκτησης των καθυστερημένων εσόδων από τη Δημοκρατία.
Επιπρόσθετα, οι όποιες ασάφειες στους κανονισμούς, επιβάλλεται να τύχουν αντιμετώπισης άμεσα, με σχετικές τροποποιήσεις.
Πάντως, η Διευθύντρια του Τμήματος συμφωνεί με όσα αναφέρονται στην παρατήρηση της Υπηρεσίας.