Σε άλλο κράτος της ΕΕ το 3,9% των Κύπριων εργαζόμενων

Κύπρος
Περί το 3,9% των Κύπριων σε ηλικία εργασίας ζούσαν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ το 2017, -3,2 μονάδες λιγότερες από το 2012 (6,7%), σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat.
Ομοίως, το 3,8% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε 2,5 μονάδες μέσα σε δέκα χρόνια. Η Eurostat αναφέρει ότι η κατάσταση ποικίλει μεταξύ των κρατών μελών, κυμαινόμενη από μόλις 1,0% για τους πολίτες σε ηλικία εργασίας της Γερμανίας έως 19,7% για τους πολίτες της Ρουμανίας.
Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν γενικά μεγαλύτερη κινητικότητα από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Το 32,4% των “μετακινούμενων πολιτών” της ΕΕ έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ το μερίδιο για ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ είναι 30,1%. Το ποσοστό απασχόλησης των πολιτών της ΕΕ που μετακινούνται είναι επίσης υψηλότερο από αυτό του συνολικού πληθυσμού: το 76,1%, σε σύγκριση με το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ 72,1%.
Το 2017, οι Ρουμάνοι υπήκοοι σε ηλικία εργασίας (20-64) που διέμεναν στο εξωτερικό, αντιπροσώπευαν περίπου το ένα πέμπτο (19,7%) των συναφών υπηκόων τους που διαμένουν στη Ρουμανία. Τα επόμενα μεγαλύτερα μερίδια καταγράφηκαν από τη Λιθουανία (15,0%), την Κροατία (14,0%), την Πορτογαλία (13,9%), τη Λετονία (12,9%) και τη Βουλγαρία (12,5%). Τα κράτη μέλη της ΕΕ με το μικρότερο ποσοστό “μετακινούμενων υπηκόων” (από τον συνολικό πληθυσμό της χώρας) είναι η Γερμανία (1,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,1%), η Σουηδία και η Γαλλία (και τα 1,3%). Σε σύγκριση με το 2007, το μερίδιο των Ρουμάνων υπηκόων που διέμεναν σε άλλο κράτος μέλος αυξήθηκε κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες. Η Λετονία (10,0%), η Λιθουανία (9,5%) και η Βουλγαρία (8,0%) σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, το μερίδιο των Κυπρίων υπηκόων που διαμένουν στο εξωτερικό μειώθηκε από 7,1% το 2007 σε 3,9% το 2017.
Για τα περισσότερα κράτη μέλη, το υψηλότερο ποσοστό υπηκόων σε ηλικία εργασίας στο εξωτερικό έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον εγχώριο πληθυσμό. Αυτό συμβαίνει ιδίως για τη Γαλλία (62,5% των Γάλλων που ζουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι 34,6% για τους κατοίκους της Γαλλίας) και τη Γερμανία (54,5% και 26,7% αντίστοιχα). Σε έξι κράτη μέλη, ωστόσο, ο εγχώριος πληθυσμός στη χώρα προέλευσης έχει υψηλότερο ποσοστό σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πορτογαλία και οι τρεις χώρες της Βαλτικής – η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία. Σε επίπεδο ΕΕ, το μερίδιο των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πολίτες σε ηλικία εργασίας που ζουν εκτός των κρατών μελών τους υπερβαίνει το μερίδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του κατοίκου πληθυσμού κατά 2,3 μονάδες.
Για τα περισσότερα κράτη μέλη, τα ποσοστά απασχόλησης των “μετακινούμενων πολιτών” της ΕΕ είναι υψηλότερα από εκείνα των υπηκόων τους που διαμένουν στη χώρα τους και είναι υψηλότερα από το μέσο ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ (72,1%). Οι μεγαλύτερες διαφορές είναι στην Ελλάδα (77,3% των Ελλήνων σε άλλες χώρες της ΕΕ απασχολούνται, έναντι 57,8% του αντίστοιχου πληθυσμού στην Ελλάδα, διαφορά 19,5 ποσοστιαίες μονάδες), την Κροατία (79,8% και 63,6%, 16,2% .) την Ισπανία (78,9% και 65,5%, 13,4%), την Ιταλία (75,6% και 62,3%, 13,3%) και την Πολωνία (81,8% και 70,9%, 10,9%). Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των πολιτών σε ηλικία εργασίας που ζουν εκτός του κράτους μέλους τους υπερβαίνει το ποσοστό απασχόλησης των κατοίκων κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες.
Πηγή: ΚΥΠΕ