Σημαντική αύξηση στις μεταφορές φορτίου το 2017 στην Κύπρο

Κύπρος
Σημαντική ετήσια αύξηση παρουσίασαν το 2017 τόσο οι εθνικές όσο και οι διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα ο Στατιστική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, με βάση τα στοιχεία για το συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν, οι εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου παρουσίασαν αύξηση κατά 30,0% το 2017, σε σύγκριση με το 2016.

Παράλληλα, στις διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου σημειώθηκε αύξηση κατά 24,5% το 2017, σε σύγκριση με το 2016.

Εξάλλου, για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2017 οι εθνικές οδικές μεταφορές φορτίου παρουσίασαν αύξηση 34,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Στις διεθνείς οδικές μεταφορές φορτίου σημειώθηκε αύξηση 36,2%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπως αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ