Μεγάλη νίκη για τον Ελληνισμό – Αυστραλία: Απαγορεύθηκε σε σλαβική οργάνωση η χρήση του εμβλήματος του Ήλιου της Βεργίνας

Εθνικά Θέματα Μακεδονικό

Oι Αρχές της Αυστραλίας απαγόρευσαν στη σλαβική οργάνωση του λεγόμενου «Παγκόσμιο Μακεδονικού Συνεδρίου» να φέρουν ως έμβλημα τον Ήλιο της Βεργίνας ή Μακεδονικό Ήλιο, στο λογότυπό τους γιατί αποτελεί εθνικό σύμβολο της Ελλάδας.

Μάλιστα στο ενημερωτικό τους σημείωμα οι Αυστραλιανές Αρχές προτρέπουν τους Σλάβους της Αυστραλίας να απευθυνθούν στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Καμπέρα που είναι η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση ελληνικών συμβόλων.

Όπως αναφέρουν οι Αυστραλιανές Αρχές, «Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Παρισίων, η Αυστραλία  οφείλει να απαγορεύει την καταχώριση εμπορικών σημάτων που περιέχουν τέτοια σύμβολα. Αυτό σημαίνει ότι το εμπορικό σήμα σας δεν μπορεί να εγγραφεί χωρίς την έγκριση της αρμόδιας αρχής. Τα στοιχεία  επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής είναι: Πρεσβεία της Ελλάδας, 9 Turrana St,  Yarralumla ACT 2600»

Η απόφαση αυτή των Αυστραλιανών Αρχών όπως ήταν αναμενόμενο εξόργισε τους Σλάβους της χώρας με προέλευση την ΠΓΔΜ και θεωρείται ως ιδιαίτερη υποτιμητική.

ΠΗΓΗ: Βαλκανικό Περισκόπιο