«Θα διαγραφούν μνημεία του ‘Σκόπια 2014’ ως παράνομα»

Εθνικά Θέματα Μακεδονικό

Φεβρουάριος 20, 2018, 18:42

Σκόπια.

Στη σημερινή συνεδρίαση, η κυβέρνηση ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη του Πολιτισμού 2018-2022 και το Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα ξεκινήσει ουσιαστικά τις διεξοδικές μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού.


Η αποκέντρωση, η ‘δημοτοποίηση’ του πολιτισμού και η πρόσβαση σε αυτόν από όλους τους πολίτες, είναι οι κύριοι στόχοι της πολιτικής ανάπτυξης που προγραμματίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Θα διαγραφούν από το μητρώο όλα τα μνημεία που έχουν καταχωρηθεί παράνομα και αντικείμενα από το ‘Σκόπια 2014’»

Το έργο «Σκόπια 2014» δεν είναι πολιτιστική κληρονομιά

Ως κορυφαία προτεραιότητα είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων, για την οποία θα πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της κατάστασης στα θεσμικά όργανα και στη Διεύθυνση Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Θα αναπτυχθεί  μια στρατηγική για την προστασία και την προετοιμασία ενός νέου νόμου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Το 2018 θα διενεργήσουμε επίσης έλεγχο και διαγραφή από το μητρώο όλων των παράνομα καταχωρημένων μνημείων και αντικειμένων από το λεγόμενο «Σχέδιο ‘Σκόπια 2014’», το οποίο από τη φύση του δεν μπορεί να αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά.

Θα καταρτισθεί κατάλογος των μνημείων εθνικής σημασίας, το εθνικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη του εγκλήματος με την πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε, μεταξύ άλλων,  ο υπουργός Πολιτισμού, Ρόμπερτ Αλαγκιοζόφσκι.

(Στοιχεία από plusinfo.mk)

Πηγή