Κατεβαίνοντας προς το λιμάνι της Πάτρας από την οδό Ερμού.Κάπου το 1900…

Πάτρα

Η Πάτρα είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία. Στο πέρασμα των δεκαετιών ξέρει να μεταμορφώνεται και να αφομοιώνει τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε εποχής. Πολλές φορές έτσι πιάνουμε τον εαυτό μας να αναζητά υλικό από το παρελθόν και να συγκρίνουμε το τότε με το σήμερα.

Στο διαδίκτυο μπορούμε να εντοπίσουμε μοναδικές φωτογραφίες που μας δείχνουν ένα μικρό δείγμα από το πως ήταν η Αχαϊκή πρωτεύουσα σε άλλες χρονικές φάσεις όπως για παράδειγμα αυτή που ακολουθεί που αποτυπώνει ένα στιγμιότυπο κάπου το 1900 όπου άνθρωποι κατεβαίνουν από την οδό Ερμού προς το λιμάνι.

Κοιτώντας την μεταφερόμαστε νοερά ένα αιώνα πίσω και κάτι.