2 κυπριακά πανεπιστήμια ανάμεσα στα 3 καλύτερα της Ευρώπης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ βρίσκονται ανάμεσα στα τρία κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Δημοσιεύθηκε στις 25 Απριλίου 2018 η νέα κατάταξη The Times Higher Education New Europe, που αφορά σε κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Νέας Ευρώπης – Times Higher Education, των 13 δηλαδή χωρών που εντάχθηκαν ως κράτη- μέλη στην Ε.E από το 2004.

Με βάση την κατάταξη, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του συνεδρίου Νέα Ευρώπη στο Όλομουκ της Τσεχίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στα πρώτα 3 κορυφαία πανεπιστήμια, μετά το Πανεπιστήμιο Τάρτου (Εσθονίας) και το ΤΕΠΑΚ, το οποίο κατατάσσεται δεύτερο.

Το γεγονός ότι και τα δύο δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου βρίσκονται στα κορυφαία 3 της «Νέας Ευρώπης» αποτελεί τεράστια επιτυχία.

Ο πίνακας περιλαμβάνει συνολικά 53 ιδρύματα.

Πηγή