Διορία σε Τουρκία για συμμόρφωση σε περιουσίες εγκλωβισμένων

Ειδήσεις Κύπρος Τοπική Επικαιρότητα

Η Λευκωσία ζητά από το Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣτΕ) να θέσει υπό το μικροσκόπιό του τα περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών που είναι ορισμένη για τον Σεπτέμβριο του 2018, διασυνδέοντας το θέμα με τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων. Ζητά, παράλληλα, να δοθεί διορία στην Άγκυρα μέχρι την 1η Ιουνίου του 2018, ώστε να αποδείξει την υποτιθέμενη συμμόρφωσή της.
Το θέμα θα συζητηθεί στην επικείμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Υπουργών, μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου, στο Στρασβούργο, με τη Λευκωσία να υπογραμμίζει την απροθυμία της Άγκυρας να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) αναφορικά με την καταβολή των αποζημιώσεων για τις παραβιάσεις στα περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων.

Με σχετικό υπόμνημά προς τη Γραμματεία της Επιτροπής Υπουργών, η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται στην απόφαση της 12ης Μαΐου του 2014 του ΕΔΑΔ για καταβολή αποζημιώσεων, ύψους €60 εκ. προς τους εγκλωβισμένους, και σημειώνει ότι «η διαρκής αποτυχία της Τουρκίας να καταβάλει τη δίκαιη ικανοποίηση [αποζημίωση] που έχει επιδικασθεί, αρκετά χρόνια μετά την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας, δείχνει την έλλειψη σεβασμού της προς κάθε θύμα για το οποίο προσποριζόταν τα χρήματα της αποζημίωσης».

Ζητά άμεση καταβολή των αποζημιώσεων και καλεί το ΣτΕ να εκφράσει την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη αποτυχία της Τουρκίας να συμμορφωθεί.

Στο υπόμνημα προστίθεται, επίσης, ότι όσο περνά ο καιρός, οι επηρεαζόμενοι γερνούν και μικραίνει το όφελος που θα έχουν εφόσον καταβληθούν τα χρήματα.

Ακόμη πιο σημαντικό για την κυπριακή πλευρά είναι, ωστόσο, οι επιπτώσεις από τη συμπεριφορά της Τουρκίας στην αποστολή του Δικαστηρίου και στο σύστημα για την προάσπιση των προνοιών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. «Αποτυγχάνοντας να συμμορφωθεί με μια απόφαση τέτοιας εξαιρετικής σημασίας, όπως είναι η απόφαση για τη δίκαιη ικανοποίηση [του 2014], η Τουρκία απειλεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος της Σύμβασης για υπεράσπιση της ειρήνης και προάσπιση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου», προστίθεται.

Για τη Λευκωσία, οι παραβιάσεις στα περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων δεν αφορούν μόνο τις μερικές εκατοντάδες που συνεχίζουν να διαβιούν στις κατεχόμενες περιοχές, αλλά επεκτείνονται σε όσους έφυγαν από την Καρπασία μετά το 1974, αφήνοντας πίσω τις περιουσίες τους, αλλά και στους κληρονόμους τους που δεν είναι εγκατεστημένοι στα κατεχόμενα.

Επιπρόσθετα, η άποψη της κυπριακής πλευράς είναι ότι διασυνδέονται τα δικαιώματα των εγκλωβισμένων με αυτά των εκτοπισμένων, καθώς υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη. «Τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων προσώπων δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τα περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων και των κληρονόμων τους», σημειώνεται.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της Λευκωσίας, «η ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στις περιοχές υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Τουρκίας, επηρεάζεται το ίδιο από τις παραβιάσεις, ανεξαρτήτως του καθεστώτος του νόμιμου ιδιοκτήτη της περιουσίας, είτε πρόκειται για εκτοπισμένο είτε για εγκλωβισμένο είτε για κληρονόμο του εγκλωβισμένου».

Εξάλλου, η Κυπριακή Δημοκρατία ζητά από την Επιτροπή Υπουργών να προβεί σε μια ενδελεχή εξέταση του πραγματικού αντίκτυπου που έχουν οι προσφερόμενοι από την Τουρκία μηχανισμοί και διαδικασίες και να διασφαλίσει ότι όντως προσφέρονται πρακτικές και αποτελεσματικές θεραπείες για τα περιουσιακά δικαιώματα των εγκλωβισμένων.

Περιγράφει, παράλληλα, με μελανά χρώματα την κατάσταση των εγκλωβισμένων, λέγοντας ότι είναι δύσκολο για τις κυπριακές αρχές να λάβουν περισσότερη πληροφόρηση από την ευπαθή αυτή ομάδα πολιτών, καθώς τα μέλη της ζουν υπό καθεστώς στενής παρακολούθησης, αλλά και με τον φόβο των αντιποίνων σε περίπτωση που παραπονεθούν. Η Λευκωσία ζητά συναφώς να απαντήσει η Τουρκία για τη μεταχείριση των εγκλωβισμένων.

Ως παράδειγμα της μεταχείρισης που τυγχάνουν, αναφέρεται η παρεμπόδιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των Ηνωμένων Εθνών, λόγω της απόφασης για επιβολή «δασμών» των κατοχικών αρχών από την 1η Οκτωβρίου του 2017.

Καταληκτικά, η Λευκωσία καλεί την Επιτροπή Υπουργών να ζητήσει από την Τουρκία επικαιροποιημένη πληροφόρηση για τη «νομοθεσία» μέσω της οποίας παρέχεται η υποτιθέμενη θεραπεία για τα ζητήματα αυτά.

Επίσης, ζητά να παρουσιάσει η Άγκυρα στοιχεία, όπως τον αριθμό των περιουσιών στις οποίες έχουν πρόσβαση χωρίς περιορισμούς οι πρώην εγκλωβισμένοι (εγκλωβισμένοι που δεν διαμένουν πια μόνιμα στα κατεχόμενα), καθώς και τον αριθμό των κληρονόμων στους οποίους μεταφέρθηκε η περιουσία κάποιου εγκλωβισμένου που απεβίωσε.

Με δικό της υπόμνημα προς την Επιτροπή Υπουργών, η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι η απόφαση για αποζημιώσεις που πήρε το ΕΔΑΔ το 2014 αναφορικά με τις «συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Καρπασίας» δεν σχετίζεται με τα περιουσιακά δικαιώματα αυτών των ανθρώπων ή των κληρονόμων τους» και ζητά από το ΣτΕ το κλείσιμο της εξέτασης του θέματος. Αποφεύγοντας την αναφορά σε «εγκλωβισμένους», η Άγκυρα λέει ότι η αποζημίωση που επιδικάστηκε το 2014 δεν έχει καμία επίπτωση στο κομμάτι που αφορά τους «κατοίκους της Καρπασίας ή τους κληρονόμους τους».

Αναφέρει, τέλος, ότι η τ/κ πλευρά έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διατηρήσουν οι εγκλωβισμένοι την περιουσία τους, ακόμη και αν έχουν αναχωρήσει από τον «βορρά» – όπως αποκαλεί τα κατεχόμενα – ενώ λέει ότι η επιτροπή ακίνητης ιδιοκτησίας είναι επίσης στη διάθεσή τους ως έσχατη λύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

via