Λιβύη, Ελλάδα και Νορβηγία οι βασικοί εξαγωγικοί εταίροι της Κύπρου

Ειδήσεις Κύπρος Τοπική Επικαιρότητα
Το 2017, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα συνέχισαν να είναι οι δύο κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αρκετά πιο μπροστά από την Ελβετία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ιαπωνία, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τρεις κύριοι εξαγωγικοί εταίροι της Κύπρου είναι η Λιβύη, η Ελλάδα και η Νορβηγία, ενώ η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κίνα είναι οι τρεις πρώτες χώρες εισαγωγών.

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο κύριος εταίρος για εξαγωγές αγαθών το 2017 ήταν ένα άλλο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη Γερμανία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (για τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο κύριος προορισμός των εξαγωγών) Λιβύη) και τη Λιθουανία (που είχε κύριο εξαγωγικό εταίρο τη Ρωσία).

Σε ορισμένα κράτη μέλη, πάνω από το ένα τέταρτο των εξαγωγών κατευθύνθηκε σε έναν μόνο εταίρο. Συνολικά, η Γερμανία ήταν ο κύριος προορισμός των εξαγωγών αγαθών για 17 κράτη μέλη και μεταξύ των πρώτων τριών σε 22 κράτη μέλη. Για το εξωτερικό εμπόριο, δηλαδή για το εμπόριο με τρίτες χώρες, οι τρεις κύριοι προορισμοί των εξαγωγών της ΕΕ το 2017 ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες (20% όλων των εξαγωγών εκτός ΕΕ), η Κίνα (11%) και η Ελβετία (8%). .

Το 2017, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εξήγαγαν συνολικά σε αξία 5,226 δισ. Ευρώ, από τα οποία 3 347 δισ. Ευρώ (ή 64%) προορίζονταν για ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο).

Με τα τρία τέταρτα ή περισσότερα από τα προϊόντα που εξάγονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η Σλοβακία (86% ενδοκοινοτικές εξαγωγές), το Λουξεμβούργο και η Τσεχική Δημοκρατία (από 84%), η Ουγγαρία (81%), η Πολωνία (80%) , η Ρουμανία και η Σλοβενία ​​(από 76%) καθώς και οι Κάτω Χώρες (75%) κατέγραψαν το 2017 το υψηλότερο μερίδιο των ενδοκοινοτικών εξαγωγών. Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, η Κύπρος (37%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (48%) ήταν τα μόνα κράτη μέλη που εξήγαγαν περισσότερα προϊόντα σε χώρες εκτός της ΕΕ από ό, τι εντός της ΕΕ το 2017.

Eπιπλέον, συνολικά, η Γερμανία συγκαταλέγεται στις τρεις πρώτες χώρες προέλευσης των αγαθών που εισάγονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της Ιρλανδίας και της Κύπρου. Για το εμπόριο εκτός ΕΕ, η κύρια χώρα προέλευσης των εμπορευμάτων που εισήχθησαν στην ΕΕ το 2017 παρέμεινε η Κίνα (20% όλων των εισαγωγών εκτός ΕΕ), ακολουθούμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες (14%) και τη Ρωσία (8%).

Το 2017, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ εισήγαγαν συνολικά 513 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 3 276 δισεκατομμύρια ευρώ (ή 64%) προέρχονταν από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο). Πάνω από τα τρία τέταρτα των συνολικών εισαγωγών αγαθών προέρχονται από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ στο Λουξεμβούργο (83%), στην Εσθονία (81%), στη Σλοβακία (80%), στη Λετονία (79%), στην Τσεχία και στην Κροατία , την Αυστρία (77%), την Πορτογαλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία (από 76%). Αντίθετα, οι Κάτω Χώρες (46%) ήταν το μόνο κράτος μέλος όπου λιγότερες από τις μισές εισαγωγές προήλθαν από την ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ