Το μέλλον της Κρήτης έχει ξεκινήσει:3ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για την Ν Α Μεσόγειο

ΑΟΖ Ειδήσεις Κρήτη Τοπική Επικαιρότητα

3ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για την Ν Α Μεσόγειο Ηράκλειο, Κρήτη 24/03/2018

Στο Συνέδριο θα Γίνει Αναφορά στην Μεσόγειο η οποία Άδειασε πριν 6 εκατομμύρια χρόνια αφήνοντας πίσω της Παλαιο-Λιμνοθάλασσες Κορεσμένες με Οργανική Ύλη. Μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια περίπου η Μεσόγειος ξαναγέμισε απότομα μέσα σε Διάστημα της τάξης των 4 ετών.

Αυτή η διαδικασία Οδήγησε στην Διαμόρφωση Τεράστιων Κοιτασμάτων Βιογενούς Φυσικού Αερίου ‘Τύπου Zohr” δηλ. Φυσικό Αέριο μέσα σε Ταμιευτήρες Καρστικών Ασβεστολίθων Καλυμμένων από Αδιάβροχα -στο Φυσικό Αέριο- Πετρώματα Αλατιών.