Προτάσεις και… μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου λειψυδρίας στην Κρήτη

Ειδήσεις Κρήτη Τοπική Επικαιρότητα

Από τη γενική συνέλευση της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

Ψήφισμα της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης της 22ας Μαρτίου 2018 στο Ηράκλειο με θέμα:

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Η Κρήτη,σήμερα, είναι αντιμέτωπη με το φαινόμενο της λειψυδρίας-ξηρασίας, λόγω των ελάχιστων βροχοπτώσεων τη φετινή χρονιά.

Η Κρήτη εντούτοις είναι μια αυτόνομη Υδρολογική Ενότητα και διαθέτει ένα σημαντικό υδατικό δυναμικό, που οφείλεται στην ύπαρξη, κυρίως, των σημαντικών ορεινών συγκροτημάτων της (Λευκά όρη,Ίδη, Δίκτη και όρη Σητείας), μέσα στα οποία κατεισδύει μεγάλο ποσοστό των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων.

Πάρα το γεγονός, όμως, ότι το νησί χαρακτηρίζεται από το παραπάνω σημαντικό υδατικό δυναμικό, η έλλειψη Διαθεσίμων Υδατικών Πόρων στην Κρήτη αποτελεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα.

Η ανάπτυξη των βασικών τομέων της οικονομίας της Κρήτης (Γεωργία και Τουρισμός) απαιτεί την βέλτιστη αξιοποίηση των υπαρχόντων υδατικών πόρων.

Η αντιμετώπιση της έλλειψης διαθέσιμων υδατικών πόρων για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της Κρήτης, άμεσα, αλλά και για τα προσεχή χρόνια μπορεί να επιτευχθεί με τα παρακάνω μέτρα και πολιτικές:

1. Χάραξη στρατηγικής για την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του σημαντικού υδατικού
δυναμικού της νήσου Κρήτης, με στόχο την κάλυψη, μακροπρόθεσμα, των υδατικών αναγκών
κάθε κατηγορίας (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, αναψυχή, περιβάλλον κλπ).

2. Αύξηση των εκμεταλλεύσιμου Υδατικού Δυναμικού των υπόγειων και των επιφανειακών νερών
από το 15% περίπου που βρίσκεται σήμερα στο 30%.περίπου. Τα αντίστοιχα ποσοστά στο
Ισραήλ πλησιάζουν το 100% και στην Κύπρο το 70%.

3. Ορθολογικός προγραμματισμός των αναγκαίων έργων ανάπτυξης και αξιοποίησης των
Υδατικών Πόρων.

4. Επίσπευση του χρόνου αποπεράτωσης υπολειπόμενων τμημάτων των έργων Ενιαίας
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (φράγμα Αποσελέμη-τμήμα έργου δέσμευσης και εκμετάλλευσης
απορροών οροπεδίου Λασιθίου).

5. Σύσταση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και λειτουργίας των βασικών
Ενιαίων Υδατικών Έργων της Κρήτης. Η ενίσχυση με συγκεκριμένα μέτρα του status και της
αποτελεσματικότητας του ΟΑΚ ΑΕ.

6. Δραστική και άμεση αντιμετώπιση των απωλειών-διαρροών νερού από τα υφιστάμενα δίκτυα
μεταφοράς του νερού (καταθλιπτικοί αγωγοί και εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης). Εφαρμογή
συστημάτων ορθής κατανομής και διαχείρισης των υφιστάμενων ποσοτήτων νερού. Αναθεώρηση
του τρόπου άρδευσης με στόχο την εξοικονόμηση.

7. Εντοπισμός υπόγειων υδροφορέων περιμετρικά και εντός των ορεινών υδροφόρων
συστημάτων, μακριά από την ακτή.

8. Αποθήκευση των χειμερινών εαρινών βροχοπτώσεων παροχών πηγών σε ταμιευτήρες για να
χρησιμοποιηθούν την θερινή περίοδο της μεγάλης ζήτησης και κατά δεύτερο λόγο για τον
εμπλουτισμό των υφιστάμενων υδροφορέων.

9. Ορθολογική εκμετάλλευση του Υδατικού Δυναμικού (ποσότητα, τόπος, χρόνος, ποιότητα)
μέσω συστημάτων που να καλύπτουν ευρύτερες υδατικές περιοχές.

10. Εκπόνηση μιας συνδυαστικής μελέτης, η οποία θα λάβει υπόψη της όλες τις προγενέστερες μελέτες και θα εμπλουτιστεί με όλα τα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής (γεωραντάρ, φυσικές-σεισμικές-μαγνητικές μετρήσεις και ιχνηθετήσεις), για τον Αλμυρό ποταμό.

Ειδικότερα για την τρέχουσα χρονιά επιβάλλεται, άμεσα, η σύνταξη Ειδικού Σχεδίου Δράσης με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Κυβέρνηση-Υπουργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρεια Κρήτης, Δήμοι, ΔΕΥΑ, ξενοδόχοι, εκπρόσωποι πρωτογενούς τομέα και άλλοι), ώστε να εξασφαλιστούν πρόσθετες ποσότητες νερού, πέραν των διαθεσίμων, με κάθε τρόπο και με την κάλυψη του προκύπτοντος κόστους από την Κυβέρνηση. Τέτοια σχέδια υπάρχουν και λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια για την αντιμετώπιση των οξυμένων υδατικών προβλημάτων στα νησιά των Κυκλάδων με χρηματοδότηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των δήμων.

Η σχετική πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για την εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης της λειψυδρίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση

cretalive.gr