Η πρώτη βιοψία προστάτη στην Κρήτη με τεχνική fusion

Ειδήσεις Κρήτη Τοπική Επικαιρότητα

Το πρωτοποριακό Σύστημα Υβριδικής Απεικόνισης συνδυάζει υπερηχογράφημα με μαγνητική τομογραφία και εφαρμόζεται με τοπική αναισθησία.

Η τεχνική χρησιμοποιεί τις πληροφορίες της μαγνητικής τομογραφίας για να επιτύχει κατευθυνόμενη βιοψία ύποπτων εστιών μέσω σύζευξης σε πραγματικό χρόνο των τομών της μαγνητικής με τις υπερηχογραφικές εικόνες.

Συγκεκριμένα, οι ύποπτες εστίες εντοπίζονται πρώτα σε μαγνητική τομογραφία με τρισδιάστατες ακολουθίες. Οι κατάλληλες εικόνες της μαγνητικής τομογραφίας εισάγονται σε ένα μηχάνημα υπερήχων υψηλής ευκρίνειας, εξοπλισμένο με μαγνητικό πεδίο μικρής έντασης, σύστημα ηλεκτρονικής πλοήγησης και σένσορες πάνω στον ηχοβολέα. Ακολουθεί η σύζευξη εικόνων της μαγνητικής τομογραφίας και του υπερηχογραφήματος με βάση ανατομικά οδηγά σημεία.

θέσεις-στόχοι που έχουν προσδιοριστεί πάνω στις εικόνες της μαγνητικής εμφανίζονται αυτόματα και στην οθόνη του υπέρηχου. Έτσι ο γιατρός παίρνει ιστοτεμάχια από τις ύποπτες θέσεις ακόμα και αν δε φαίνεται απολύτως τίποτα στο υπερηχογράφημα.

Σύμφωνα με μελέτη που διενεργήθηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου Αμερικής, δημοσιευμένη το 2015 στο έγκριτο περιοδικό “JAMA” (Siddiqui et al, “JAMA” 2015 27, 313: 390-397), η χρήση της τεχνικής Fusion για βιοψία προστάτη επιτρέπει τη διάγνωση 30% περισσότερων κλινικά σημαντικών καρκίνων προστάτη και έχει συνολικά μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι της κλασικής συστηματικής βιοψίας με καθοδήγηση μόνον από υπέρηχο (77% έναντι 53% αντίστοιχα). Η τεχνική επιτυγχάνει τη διενέργεια βιοψιών σε βλάβες που εντοπίζονται στη μαγνητική αλλά ΔΕΝ είναι διακριτές με υπέρηχο.

Σημειώνεται ότι η βιοψία αυτών των βλαβών με καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου θα αποτελούσε εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία που γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα, αφού απαιτεί χρήση υλικών συμβατών με ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

Πηγη