Σχεδόν έτοιμο το νέο, εντυπωσιακό κτήριο της Λευκωσίας

Ειδήσεις Κύπρος Τοπική Επικαιρότητα
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναμένεται η ολοκλήρωση του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, έργο που στοχεύει στην ενίσχυση των υποδομών και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Το κτήριο, σε μορφή τεχνητού λόφου με εμβαδόν περίπου 15.700m2, αναπτύσσεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα.

Στο σύγχρονο πολυλειτουργικό χώρο που δημιουργείται θα στεγάζονται 620.000 έντυποι τόμοι, πάνω από 190.000 συνδρομές σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, πέραν των 12.000 συνδρομών σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά και πέραν των 180 τίτλων σε βάσεις δεδομένων.

Οι 900 θέσεις μελέτης θα είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας καθώς και χώρους ομαδικής μελέτης.

Εκτός από τους χώρους της Βιβλιοθήκης, θα λειτουργούν εργαστήρια πληροφορικών συστημάτων 24ωρης πρόσβασης, αμφιθέατρα με υποδομή πληροφορικών συστημάτων, αίθουσες διδασκαλίας με υποδομή πληροφορικής και εξειδικευμένα εργαστήρια προηγμένων τεχνολογιών.

Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες και θα εξυπηρετεί όλους τους επιστήμονες και ερευνητές της χώρας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιοθήκη.

Προϋπολογισμός Έργου: € 35 εκ.

Συνεισφορά Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 85%

Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Περισσότερες πληροφορίες: 22894222