Τέλος στους εκατομμυριούχους που παίρνουν επιδόματα στην Κύπρο

Ειδήσεις Κύπρος Τοπική Επικαιρότητα
Ρυθμίζεται πλέον το θέμα των εκατομμυριούχων οι οποίοι παράλληλα είναι δικαιούχοι επιδομάτων. 
Έγκυρη πηγή του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία επικοινώνησε το ΣΙΓΜΑ, επισήμανε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται τροποποιητικό νομοσχέδιο για να αλλάξουν τα κριτήρια για λήψη επιδομάτων μονογονεϊκής οικογένειας και επιδόματα τέκνου, ώστε να ανέβουν οι οροφές των κριτηρίων και να εξαλειφθεί το φαινόμενο με τους εκατομμυριούχους πολίτες που είναι δικαιούχοι επιδομάτων.
Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν ήδη ετοιμασθεί προσχέδια για αλλαγή του νόμου, τα οποία βρίσκονται υπό τελική επεξεργασία προτού κατατεθούν στη βουλή για συζήτηση και ψήφιση σε νόμο.
Σήμερα, πρόσωπα που διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητη περιουσία, καταθέσεις, ομόλογα και μετοχές πέραν του €1 εκατομμυρίου μπορούν να διεκδικήσουν δημόσιο βοήθημα-επίδομα από το Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Όπως αναδεικνύει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», η υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας προνοεί ότι για να καταστεί πρόσωπο δικαιούχο του επιδόματος θα πρέπει να διαμένει μόνο με τα ανήλικα τέκνα του, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του να μην υπερβαίνει τις €49.000 και τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας να μην υπερβαίνουν σε αξία το συνολικό ποσό του €1.200.000.
Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις καθορίστηκαν με νόμο και καταγράφονται στην αίτηση διεκδίκησης του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας. Το ίδιο συμβαίνει και με το επίδομα τέκνου.
Σε αντίθεση με τα επιδόματα τέκνου και μονογονιών, σε άλλα δημόσια βοηθήματα καθορίστηκαν σαφώς πιο μειωμένες οροφές τόσο για τα ακαθάριστα οικογενειακά εισοδήματα όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία με στόχο, ακριβώς, αυτά τα επιδόματα να καταβάλλονται στοχευμένα με χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.